Skrót dla bardzo zajętych:

Co się dzieje? W tym roku Łódzki Oddział NFZ rozpoczął cyfryzację aneksowania umów na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pobrany dokument świadczeniodawca podpisze podpisem kwalifikowanym w aplikacji.

Rozwiązanie problemu: by nadążyć za stanem prawnym i świadczyć usługi potrzebny jest e-podpis: https://esign.pl

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Coraz więcej branż i dziedzin życia podlega cyfryzacji. W końcu przyszedł czas na… służbę zdrowia.

W związku z rozpoczęciem elektronicznego procesu aneksowania umów na Podstawową Opiekę Zdrowotną łódzki oddział NFZ wychodzi na prowadzenie i jako pierwszy wprowadza elektroniczne aneksy do umów!

Potrzebna zmiana, czy zbędne zamieszanie? – na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego przygotowaliśmy krótki wpis blogowy informujący o założeniach tej zmiany.

Na czym to wszystko polega?

Świadczeniodawca (zakład opieki zdrowotnej, grupowa praktyka lekarska, pielęgniarek i położnych, osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki) loguje się w tzw. systemie obsługi Portalu Świadczeniodawcy, który jest informatycznym systemem NFZ odpowiedzialnym za udostępnienie (edycję), modyfikację i przesyłanie danych. Umożliwia komunikację pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą, czyli Tobą. Dzięki temu istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość czynności związanych ze świadczeniami podstawowej opieki zdrowotnej przestanie trwać irytująco długo i zostaną one usprawnione.

Instrukcja korzystania krok po kroku…

Dzięki wprowadzeniu e-umów świadczeniodawca ma możliwość pobrania dokumentu podpisanego cyfrowo przez ośrodek wojewódzki NFZ. Następnie pobrany dokument każdy świadczeniodawca podpisuje swoim podpisem kwalifikowanym w aplikacji zewnętrznej. Co prawda nadal istnieje możliwość wydruku pliku i podpisania go w tradycyjny sposób. Pytanie jednak brzmi: jak długo jeszcze to potrwa? 

Czy inne oddziały wojewódzkie także dołączą?

Na pytanie “czy?” – odpowiedź brzmi tak, “kiedy?” – tego na razie nie wiadomo.

Zdajemy sobie sprawę, że każdy z wojewódzkich oddziałów NFZ posiada swoją własną platformę obsługi portalu świadczeniodawcy. Na razie oddział wojewódzki w Łodzi jest jedynym punktem na mapie Polski, który wprowadził możliwość cyfryzacji aneksowania.  

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie zmiany, jakie mają miejsce w ostatnich latach w naszym kraju, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że wdrożenia będą pojawiały się w kolejnych placówkach NFZ. 

W szerszej perspektywie pokazuje to, że w przyszłości coraz więcej obszarów i dziedzin naszego życia będzie poddawane cyfryzacji, zgodnie z naszą e-sign-owską koncepcją biznesu paperless.

Jeśli jeszcze nie masz podpisu kwalifikowanego, koniecznie skontaktuj się  z najbliższym oddziałem naszej firmy i porozmawiajmy wspólnie o możliwościach, jakie otwiera przed Tobą podpis kwalifikowany. Pamiętaj, że nieznajomość prawa szkodzi. Niepodążanie za nim jest równie niebezpieczne. 

Chcesz być na bieżąco z cyfrowymi zmianami, które wdrażane są w naszym kraju?