Skrzynka do e-Doręczeń elektronicznych

Kwalifikowane e-Doręczenia dla Twojej firmy

Załóż skrzynkę e-Doręczeń i rozpocznij transformację cyfrową z eSIGN

Czym są e-Doręczenia (doręczenia elektroniczne)?

E-Doręczenia to wysyłanie listów poleconych przez Internet, ale nie za pomocą tradycyjnej poczty e-mail, a przez specjalnie do tego stworzony system. Wiadomości wysyłane za pomocą e-Doręczeń mają taki sam skutek prawny, jak list polecony za potwierdzeniem odbioru. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego docelowo będzie domyślną formą komunikacji z administracją publiczną.

System jest bezpieczniejszy niż tradycyjny e-mail, pozwala oszczędzić czas i pieniądze. E-Doręczenia zapewniają korzystającym z niej stronom pewność dat wysłania, doręczenia i odczytania korespondencji oraz bezpieczeństwo treści. Doręczenia elektroniczne są oparte o standard eIDAS, który został zdefiniowany przez Parlament Europejski.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje kwalifikowanej usługi e-Doręczenia?

W pełni wykorzystasz potencjał e-Doręczeń w 2024 i kolejnych latach

Od 1 października 2026 r. obowiązek wdrożenia doręczeń elektronicznych będą mieli wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG przed 10.12.2023 r. Do ich używania zobowiązane są również osoby wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
i restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego czy notariusza. Za pomocą kwalifikowanych e-Doręczeń możesz komunikować się nie tylko z instytucjami publicznymi, ale także z innymi firmami. Wasza korespondencja będzie posiadała taki sam skutek prawny, jak list polecony.

Usprawnisz procesy biznesowe do bazy adresów elektronicznych

Kwalifikowane e-Doręczenia sprawdzą się wszędzie tam, gdzie konieczna jest wysyłka dokumentów w formie listu poleconego oraz w cyfrowej komunikacji z klientami lub partnerami biznesowymi. Za pomocą usługi możesz kontaktować się z administracją publiczną, obsługiwać sformalizowane umowy, prowadzić masową wysyłkę faktur, wysyłać wezwania do zapłaty, powiadamiać klientów o zmianach i aktualizacjach, a także zawierać wiążące porozumienia, ugody i uzgodnienia.

Otrzymasz dostęp do wielu funkcji, co ułatwi stosowanie e-Doręczeń

Z publicznej usługi doręczenia elektronicznego możesz skorzystać tylko za pomocą interfejsu Ministra Cyfryzacji i Ministra Rozwoju. Przy usłudze kwalifikowanej możesz zintegrować skrzynkę ze swoim systemem. W usłudze publicznej istnieje zasada, że jeden adres, to jeden użytkowników. Oznacza to, że firmy i instytucje wielodziałowe, będą musiały rozdzielać korespondencję we własnym zakresie. Przy e-Doręczeniach kwalifikowanych to Ty decydujesz, ilu użytkowników będzie korzystało z systemu.

Dedykowany adres do e-Doręczeń – usługa dostosowana do Twoich potrzeb

Kwalifikowane e-Doręczenia to dużo większa elastyczność szczególnie dla zawodów zaufania publicznego. Korespondencja jest dla Ciebie dostępna przez cały okres funkcjonowania usługi. Masz do niej wgląd w skrzynce, ale istnieje też możliwość jej pobrania. Tymczasem w usłudze publicznej możesz pobrać korespondencję jedynie przez 25 dni od momentu jej nadania. Po tym terminie nieodebrana korespondencja jest usuwana.

Poznaj najważniejsze korzyści z wdrożenia kwalifikowanych e-Doręczeń

elektroniczny obieg dokumentów

Wygoda

Korzystanie z interfejsu graficznego usługi jest równie proste jak wysyłanie maili. Cała korespondencja dostępna jest w jednym miejscu wraz z dowodami nadania, realizacji i doręczenia. Możesz też swobodnie wyszukiwać wiadomości w skrzynce i tworzyć reguły.

Szybkość

Wysłana wiadomość jest od razu dostępna u odbiorcy. Nie musisz chodzić na pocztę i oczekiwać na nadejście przesyłki. E-Doręczenia przyspieszą komunikację zarówno z podmiotami z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Bezpieczeństwo

Wysłanie i odbieranie danych jest zabezpieczone pieczęcią kwalifikowanego dostawcy usługi doręczenia w taki sposób, by wykluczyć możliwość niewykrywalnych zmian. E-Doręczenia niwelują też ryzyko rozbieżności w interpretacji daty wysłania i doręczenia korespondencji.

Oszczędności

Brak konieczności fizycznej obsługi korespondencji oraz niższe koszty wysyłki pojedynczych przesyłek w porównaniu do tradycyjnego listu poleconego/przesyłki kurierskiej.

Dostępność

Dostęp do usługi możliwy jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wykorzystaniem komputera, smartfona lub tabletu z dostępem do Internetu, bez względu na miejsce.

Ekologia

Poczta #paperless. Brak papieru oraz redukcja śladu węglowego do minimum.

Skrzynka

Sprawdź dostępne warianty skrzynki do doręczeń elektronicznych

U nas masz dwa rodzaje skrzynki

Parametr Standard Premium
Pojemność skrzynki w GB 8 16
Cena za 1 rok 149 zł 399 zł
Cena za 2 lata 279 z 769 zł
Cena za 3 lata 409 zł 999 zł
Liczba użytkowników (aktualnie aktywnych) 3 10
Możliwości nadawania przesyłek do administracji publicznej, firm, osób fizycznych
Darmowe przesyłki do administracji publicznej
Darmowe przesyłki komercyjne (do firm i osób fizycznych) wliczone w cenę skrzynki do wykorzystania na każdy rok ważności skrzynki 100 300
Możliwość dokupienia pakietów przesyłek
Powiadomienia email
Powiadomienia SMS
Ilość numerów telefonów, na które są wysyłane powiadomienia 2
Ilość powiadomień SMS 100
Czas przechowywania wiadomości na skrzynce Przez cały okres ważności skrzynki Przez cały okres ważności skrzynki
Tryby przesyłek:
1. Bez potwierdzenia odbioru.
2. Z potwierdzeniem odbioru.
3. Potwierdzenie odbioru z podpisem.
Ubezpieczenie skrzynki — zgodnie z regulacjami dotyczącymi kwalifikowanych dostawców rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Wsparcie techniczne
Aktywacja

Wybierz rodzaj aktywacji dopasowany do potrzeb Twojej firmy

U nas masz możliwości aktywacji

Aktywacja standardowa Aktywacja rozszerzona
Potwierdzenie tożsamości
Weryfikacja danych firmy i pełnomocnictwa
Aktywacja skrzynki e-Doręczeń
Nadanie uprawnień dla dodatkowego użytkownika
Szkolenie z obsługi
Telefoniczne wsparcie techniczne
skrzynka do e-Doręczeń

Konto i skrzynka do e-Doręczeń