Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, na pewno zależy Ci na jego właściwym funkcjonowaniu. Nie ma nic gorszego niż niewydajny system pracy, który obniża efektywność pracowników. Chcąc doskonalić funkcjonowanie firmy, warto przemyśleć wprowadzenie nowych technologii z zakresu automatyzacji i digitalizacji. Na czym polega automatyzacja procesów w firmie? Jak pomóc w tym może elektroniczny obieg dokumentów? 

Czym jest automatyzacja procesów biznesowych?

Automatyzacja procesów biznesowych (BPA – Business Process Automation) to stosowanie technologii informatycznych do zautomatyzowania i usprawnienia procesów biznesowych wewnątrz każdej organizacji. 

Polega to na zastąpieniu ręcznych, powtarzalnych i czasochłonnych działań automatycznymi procesami, które mogą być wykonywane za pomocą specjalnego oprogramowania i systemów informatycznych.

Automatyzacja procesów biznesowych może obejmować wiele różnych działań, takich jak:

 • Zbieranie i przetwarzanie danych
 • Generowanie raportów
 • Przesyłanie informacji między systemami
 • Wykonywanie różnych działań biznesowych, takich jak wysyłanie e-maili, generowanie umów i faktur czy przetwarzanie zamówień. 

Automatyzacja procesów biznesowych jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, gdy każda firma musi dostosować się do coraz szybciej zmieniających się warunków rynkowych. Automatyzacja procesów biznesowych może pomóc w szybszym i bardziej skutecznym reagowaniu na zmiany oraz w zapewnieniu stałego rozwoju i sukcesu biznesowego.

Modelowanie procesów w notacji BPMN

Pierwszym krokiem w kierunku automatyzacji powinno być skorzystanie z modelowania procesów. BPMN (Business Process Model and Notation) to notacja służąca do modelowania procesów biznesowych. 

Modelowanie to polega na graficznym przedstawieniu procesów biznesowych w formie diagramów, które pozwalają na lepsze zrozumienie ich funkcjonowania oraz lepszą komunikację między działami i poszczególnymi pracownikami. 

W notacji BPMN proces biznesowy jest prezentowany za pomocą symboli graficznych, takich jak okręgi, prostokąty, strzałki i romby, które reprezentują różne etapy i elementy procesu biznesowego. 

Na przykład:

 • Prostokąt może reprezentować zadanie lub aktywność
 • Strzałka może oznaczać przepływ informacji lub zależność między etapami

Modelowanie w notacji BPMN pozwala na stworzenie spójnej reprezentacji procesów biznesowych, która może być zrozumiana zarówno przez ludzi, jak i przez systemy informatyczne. Ułatwia to zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych, poprawiając efektywność organizacji.

Automatyzacja procesów biznesowych i jej wpływa na zarządzanie firmą

Automatyzacja procesów biznesowych wprowadza wiele korzyści do zarządzania firmą. Wśród najważniejszych czynników, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, warto wyróżnić: 

 1. Poprawa efektywności – automatyzacja procesów biznesowych pozwala na oszczędność czasu i zasobów. Poprawia jakość pracy, co prowadzi do zwiększenia efektywności. Dzięki automatyzacji firmy mogą łatwiej kontrolować swoje procesy, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.
 2. Zwiększenie wydajności – automatyzacja pozwala przyspieszyć wykonywanie powtarzalnych i czasochłonnych zadań, co prowadzi do zwiększenia wydajności i ilości pracy, jaką można wykonać w krótszym czasie.
 3. Poprawa jakości – kluczowe jest również ograniczenie błędów i ludzkich pomyłek. 
 4. Zwiększenie elastyczności – jedną z głównych zalet jest łatwe też dostosowywanie procesów do zmieniających się warunków rynkowych oraz szybkie wdrażanie nowych rozwiązań.
 5. Zwiększenie innowacyjności – uwolnienie zasobów ludzkich i umożliwienie skupienia się na bardziej kreatywnych zadaniach pozwala na zwiększenie innowacyjności.

Automatyzacja procesów biznesowych – Podsumowanie

Decyzja o wprowadzeniu automatyzacji i digitalizacji procesowej może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. Optymalizacja pracy z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i odpowiednich procedur potrafi przyspieszyć wszystkie powtarzalne czynności, które dotychczas zmniejszały wydajność pracy.