Dlaczego potrzebujesz kwalifikowanego podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych?

 • Od dn. 18.10.2018r. postępowania w sprawie zamówień publicznych prowadzone są w formie elektronicznej.
 • Oznacza, to że jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem zamówień publicznych musisz złożyć  swoją ofertę w formie elektronicznej. 
 • Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy wymagają, aby dokumenty składane w postępowaniu opatrzone zostały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

Zasady prowadzenia postępowań na usługi społeczne – stan prawny

Najważniejsze informacje

 • Dnia 18 kwietnia 2017 r. zamawiający zostali zobowiązani do korzystania z komunikacji elektronicznej przy udzielaniu zamówień publicznych. 
 • Od 18 kwietnia 2018 r. wszyscy zamawiający mają ustawowy obowiązek przyjmować Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), a także oferty i wnioski w wersji elektronicznej.

Jakie zmiany dla wykonawców? 

Lista obowiązków

Od 18 kwietnia 2018 r. wykonawcy nie posiadający kwalifikowanego e-podpisu  nie mogą uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dzieje się tak, ponieważ ustawa nakłada na wykonawcę obowiązek podpisywania ofert kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do obowiązków wykonawcy należy:

 1. Uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla osoby/osób, które będą podpisywały JEDZ.
 2. Zakup oprogramowania szyfrującego, spełniającego wymogi Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 3. Sporządzenie i podpisanie zamówienia zgodnie z zasadami wskazanymi w specyfikacji, a następnie doręczenie go zamawiającemu – również w określony przez SIWZ sposób.

Jakie zmiany dla zamawiajacych?

Do obowiązków zamawiającego należy:

 1. Przygotowanie zapisów SIWZ dotyczących sposobu przekazywania elektronicznego JEDZ.
 2. Uzyskanie oprogramowania umożliwiającego odszyfrowanie JEDZ.
 3. Uzyskanie oprogramowania umożliwiającego weryfikację dokumentów JEDZ podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Forma i sposób złożenia oferty

Forma i sposób złożenia ofert są każdorazowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pamiętaj, nie ma jednej uniwersalnej procedury, to zamawiający decyduje o warunkach składania ofert.

 • Znajdź w SIWZ informację, jaką drogą powinna być złożona Twoja oferta. Istnieją różne portale umożliwiające elektroniczne złożenie oferty – zamawiający ma prawo do wskazania swojego rozwiązania.
 • Podpisanie oferty wymaga e-podpisu. Upewnij się, czy potrafisz go obsłużyć. 
 • Sprawdź, czy podmioty, których oświadczenia będą Ci potrzebne dysponują podpisem elektronicznym.
 • Wypełnione, podpisane, spakowane i zaszyfrowane oferty prześlij we wskazany sposób do zamawiającego.

Najczęstsze błędy techniczne przy składaniu ofert i weryfikacji dokumentów

Najczęściej pojawiający się problem dotyczy samego otwierania ofert: wielu z nich nie daje się w ogóle pobrać albo odszyfrować. Powodem są błędy popełniane przez wykonawców, np. podwójne szyfrowanie ofert. Inne pomyłki to m.in.: użycie klucza publicznego z niewłaściwego postępowania czy podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularza służącego do przesyłania oferty, a nie samej oferty. Przystępując do złożenia oferty upewnij się, że znasz procedury i rozumiesz zawarte w nich polecenia. 

 • Urząd Zamówień Publicznych sukcesywnie wprowadza do systemu zmiany mające usprawnić jego pracę i zautomatyzować jego działanie. Ma to zapobiec sygnalizowanym przez zamawiających i wykonawców błędom technicznym.

Jak wygląda podpisywanie oferty podpisem elektronicznym?

Skrócona instrukcja

Kwalifikowany podpis elektroniczny wymaga użycia specjalnej karty kryptograficznej, która zawiera dane konieczne do złożenia podpisu, a także oprogramowania dostarczanego przez dostawcę e-podpisu.

Jak przebiega procedura podpisu?

 • Wybierasz jeden lub wszystkie pliki (istnieje możliwość podpisania jednocześnie wszystkich dokumentów do złożenia w przetargu),
 • Klikasz ikonkę uruchamiającą procedurę e-podpisu,
 •  Podajesz PIN, który wybrałeś dla swojego podpisu elektronicznego,
 • Otrzymujesz komunikat z informacją, że procedura podpisu zakończyła się powodzeniem,
 • Możesz również osobiście sprawdzić, czy dokumenty zostały poprawnie podpisane.

Zobacz, jak łatwo podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym SmartSign:

10 Najważniejszych pytań

Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych

 • Czy mogę upoważnić kompetentną osobę do korzystania z mojego podpisu?
 • W jaki sposób mogę zweryfikować podpis elektroniczny?
 • Kliknij poniżej i poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące funkcji podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych
Czytaj więcej

Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Rekomendujemy nowoczesny podpis SimplySign, z którego można skorzystać, będąc w dowolnym miejscu na świecie. Wystarczy komputer, smartfon lub tablet i dostęp do Internetu.

Dowiedz się więcej: https://esign.pl/podpis-elektroniczny/

Tak. Naszym podpisem można podpisać dokumenty JEDZ.

Można również podpisać o wiele więcej. Pełna lista miejsc, w których możesz wykorzystać podpis jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://esign.pl/podpis-elektroniczny/30-zastosowan-podpisu-elektronicznego-o-ktorych-nie-miales-pojecia-numer-9-totalnie-cie-zaskoczy/

W 99% przypadków wystarczy ważny dowód osobisty lub paszport. W niektórych sytuacjach mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty, takie jak potwierdzenie nadania numeru PESEL, dokumenty firmy, czy pełnomocnictwo.
Jeśli zapomniałeś kodu PIN lub go zablokowałeś, skorzystać z naszego poradnika dostępnego pod tym adresem:

https://esign.pl/pomoc/brak-kodu-pin-puk-zablokowany-pin/

Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania na temat kwalifikowanego podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych, lub nie wiesz, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Ciebie, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi konsultantami. Dostosujemy ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb.

699 585 770 biuro@esign.pl

Formularz kontaktowy:

  Akceptuję regulamin Przeczytaj regulamin

  Przesłane informacje są szyfrowane i w pełni bezpieczne. Przesłanie danych kontaktowych za pomocą powyższego Formularza kontaktowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Super Savers Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi przez Spółkę w sposób zgodny z Polityką prywatności.

  Nie masz czasu wypełniać formularza?
  Zadzwoń, a pomożemy

  699 585 770