Dokument sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, którego certyfikat już wygasł, jest nadal ważny – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. Przypominamy: podpis kwalifikowany ma datę ważności. Aby uniknąć wątpliwości, warto skorzystać z opcji, jaką jest konserwacja e-podpisu.

Wszystko jest jasne, gdy e-dokument został podpisany i zweryfikowany w czasie ważności certyfikatu. Ale co w sytuacji, gdy od momentu elektronicznego podpisania dokumentu do czasu jego weryfikacji mija sporo czasu i certyfikat zdążył wygasnąć? Czy sygnowane przez Ciebie pisma, oferty i umowy będą wciąż ważne?

Wyrok Krajowej Izby Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza niedawno uznała, że tak. Taki wyrok zapadł w sprawie przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224. Ofertę składano w styczniu 2020 w formie elektronicznej, lecz jej weryfikacja, a co za tym idzie, walidacja podpisu elektronicznego, nastąpiła we wrześniu 2020, kiedy certyfikat, za pomocą którego podpisano przetarg, był już nieważny.

Zdaniem konkurencyjnej firmy startującej do przetargu, podpis nie powinien być uznany, bo do pliku nie dodano elektronicznego znacznika czasu. KIG uznała jednak, że oferta jest ważna, bo w czasie podpisywania dokumentu, certyfikat wciąż obowiązywał.

Orzeczenie KIG jest zgodne z motywem 61 rozporządzenia eIDAS, który wskazuje, że należy zapewnić długoterminową konserwację informacji w celu zapewnienia prawnej ważności e-podpisów

Konserwacja e-podpisu za pomocą znaczników czasu

Znakowanie czasem uwiarygadnia złożenie podpisu na e-dokumencie w okresie ważności certyfikatu. Oznaczenie podpisu znacznikiem czasu, jeszcze przed utratą ważności certyfikatu, nie przedłuży ważności Twojego podpisu, ale dostarczy dowodu o czasie złożenia podpisu.

Użycie co kilka lat pliku z e-podpisem za pomocą znacznika czasu powoduje, że dokument jest cały czas poświadczony z zastosowaniem aktualnych metod kryptograficznych. Ciągłość tych podpisów nie powoduje wątpliwości co do możliwości ingerencji w dane podpisane, co może być możliwe w miarę upływu czasu z powodu pojawienia się coraz mocniejszych komputerów, a przez to złamania słabszych kluczy kryptograficznych.

Znakowanie czasem, oznaczane jako „-T” od Time Stamping, to pierwszy poziom konserwacji podpisu elektronicznego. Jest wystarczający do udowodnienia ważności podpisu (o ile w międzyczasie nie unieważniono certyfikatu).

🎥 Jak dodać funkcję znakowania czasem w Adobe:
https://www.youtube.com/watch?v=BdSNpoQHrac

Długoterminowa konserwacja e-podpisu

Elementem, który ułatwia interpretację ważności podpisanych plików, jest stosowanie tzw. Long Term Validation (LTV), czyli dołączania do podpisów znacznika czasu, certyfikatów nadrzędnych oraz list CRL/OCSP. Informacja ta umożliwia bezproblemowe sprawdzenie informacji o tym, że certyfikat podpisującego był ważny w momencie składania go, nawet jeśli minie wiele czasu do jego weryfikacji.

Certyfikaty dostępne w ofercie eSIGN mogą być używane z zastosowaniem LTV po wykonaniu konfiguracji programu podpisującego. Warto zastanowić się nad taką opcją, w szczególności gdy podpisujesz elektroniczne dokumenty, których podpis będzie weryfikowany w dłuższym horyzoncie czasowym.

Nasi doradcy pomogą w konserwacji e-podpisu

Masz wątpliwości, czy konserwacja podpisu elektronicznego jest potrzebna w Twojej branży, chcesz skonfigurować tę usługę, lub rozwiać inne wątpliwości związane z e-podpisem? Skontaktuj się z doradcą eSIGN!
e-mail: biuro@esign.pl,
tel: +48 22 398 43 50, +48 699 585 770.