2021 upłynie służbie zdrowia nie tylko pod znakiem walki z pandemią, ale również wielu poważnych zmian w dziedzinie e-medycyny. Wdrożenie nowych przepisów jest możliwe m.in. dzięki możliwościom, jakie oferuje podpis elektroniczny. Co czeka nas w dziedzinie elektronicznej medycyny w rozpoczynającym się roku? Czy e-zdrowie zostanie z nami na zawsze?

Wraz z początkiem 2021 roku następuje (kolejne w ostatnim czasie) informatyczne “przyspieszenie” w służbie zdrowia. Oprócz e-recepty czy e-skierowania pojawiły się dalsze usprawnienia systemu obiegu informacji medycznej. Począwszy od 1 stycznia, nasza dokumentacja medyczna powinna być prowadzona głównie w wersji elektronicznej. To zaś oznacza dla nas, pacjentów, nowe ułatwienia i możliwości.

 

Jakie zmiany w przepisach?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dokumentacja medyczna powinna być obecnie prowadzona w postaci elektronicznej. Dotyczy to wszystkich podmiotów leczniczych, również tych prywatnych. 

 

Jednocześnie ustawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej w sytuacji, gdy warunki lub okoliczności uniemożliwiają zastosowanie e-narzędzi. Warto jednak wspomnieć, że dokument medyczny prowadzony w jednej z tych dwóch postaci (elektronicznej lub papierowej) nie może być równolegle prowadzony w drugiej z nich. Wprowadzając nowe przepisy, ministerstwo zmierza do stopniowego przechodzenia z dokumentacji tradycyjnej na cyfrową. 

 

​Co wyłącznie w postaci elektronicznej?

Są jednak wyjątki w dokumentacji medycznej, które muszą zostać wytworzone w postaci elektronicznej, należą do nich:

  • recepty

Czytaj więcej o e-receptach:  Kliknij tutaj

  • skierowania do specjalistów,
  • dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia tj. określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Co zaliczamy do elektronicznej dokumentacji medycznej?

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem z 8 maja 2018 r., elektroniczną dokumentację stanowią:

  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach […] w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

 

Jak podpisać dokumentację medyczną oraz EDM?

Po dokonaniu wpisu w e-dokumentacji pacjenta personel medyczny może podpisać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania udostępnionym przez ZUS. Możliwe jest też podpisywanie dokumentacji przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego.

 

Co dalej z cyfryzacją opieki zdrowotnej? E-zdrowie w pigułce.

Począwszy od 2021r. podstawową formą prowadzenia dokumentacji pacjenta staje się dokumentacja elektroniczna z wykorzystaniem odpowiedniego systemu teleinformatycznego. 

Chociaż w pewnych okolicznościach nadal możliwe jest tworzenie tradycyjnych dokumentów, Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje rozwiązania “paperless”, czyli minimalizujące użycie papieru.

I taki jest kierunek zmian zachodzących w służbie zdrowia. Coraz większą liczbę dokumentów wytwarza się obowiązkowo w postaci cyfrowej; e-recepty, e-zwolnienia oraz e-skierowanie  to najbardziej popularne rozwiązania w obszarze platformy E-zdrowie.

W planach jest jeszcze m.in. wprowadzenie platformy do e-wizyt, umożliwienie zamawiania recept on-line, a także dołączenie do elektronicznej dokumentacji medycznej wyników badań laboratoryjnych. Obecna sytuacja epidemiologiczna z pewnością przyczyni się do szybszego wdrożenia systemów usprawniających pracę służby zdrowia. 

 

Pozostań na bieżąco z najważniejszymi informacjami o cyfryzacji i podpisie elektronicznym