Już wkrótce podpis kwalifikowany będzie jednym z podstawowych narzędzi, jakimi posługuje się w swojej pracy geodeta.

Jak to możliwe?

Wszystko za sprawą Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku. Chodzi o nowe regulacje standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

Wyniki pomiarów nadsyłane do państwowego zasobu geodezyjnego

Nie tylko o to, bo aktualne przepisy odnoszą się również do opracowywania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Najważniejsza informacja: rozporządzenie wprowadza wyłącznie elektroniczną wersję operatu technicznego wraz z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Na szczęście teraz możesz skorzystać z 20% rabatu na mobilny e-podpis SimplySign z opcją subskrypcji 2 lub 3 lata i nie martwić się o zgodność z ministerialnymi rozporządzeniami.

 

Wypełnij formularz

 

Cyfryzacja budownictwa to kwalifikowany podpis elektroniczny

Wprowadzenie obowiązkowego operatu elektronicznego to wstęp do cyfryzacji budownictwa.

Temat dotyczy sporego grona osób, bo z danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wynika, że w Polsce mamy około 19,4 tys. geodetów uprawnionych do wykonywania zawodu.

Podpis elektroniczny dla geodety a operat techniczny

Czym jest operat techniczny?

Taką wiedzę posiada każdy geodeta, ale dla porządku — przypomnijmy. To podstawowe opracowanie wyników prac geodety. Zawiera więc wyczerpujące opracowanie rezultatów działań geodezyjnych i kartograficznych. Odnosi się do konkretnych prac na danym obszarze.

Co zmienia się według najnowszych regulacji?

Zgodnie z nowymi przepisami prawa, operat ma być sporządzany w formacie pliku PDF i podpisywany przez kierownika prac geodezyjnych. Dokument przekazywany jest do miejskich lub powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Operat techniczny — operat elektroniczny

Do tej pory forma przysyłania operatu technicznego była właściwie dowolna. Wymóg wysyłki w postaci elektronicznej nie istniał.

I to właśnie ulegnie zmianie. Nowelizacja zakłada wprowadzenie wersji cyfrowej jako wyłącznie obowiązującej.

 

Wypełnij formularz

 

Kiedy przepisy z kwalifikowanym podpisem w roli głównej wejdą w życie?

Aktualnie znajdujemy się w okresie przejściowym. Co to oznacza w praktyce?

Obowiązują one dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. I wówczas dopuszcza się jeszcze sporządzanie operatów technicznych w wersji papierowej.

Nie może to jednak trwać dłużej, jak do 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie ministra rozwoju określa wyraźnie, że kwalifikowany podpis elektroniczny może być także wykorzystany do podpisywania przez kierownika prac geodezyjnych oraz map do celów prawnych. a także projektowych.

Potrzebne wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Skuteczne wdrożenie operatu elektronicznego wymaga podpisu zintegrowanego z plikiem PDF oraz umożliwienia sprawnej weryfikacji dokumentów elektronicznych.

Co prawda można to wykonać za promocą profilu zaufanego, ale tylko w części przypadków — plików poniżej 10 MB,

Natomiast użycie podpisu kwalifikowanego pozwala także na podpisywanie plików o wielkości powyżej 10 MB.

Czy profil zaufany Ci wystarczy? Niestety nie…

Według danych CERTUM — spośród ok. 600 tys. operatów udostępnianych wykonawcom, aż 26% stanowią pliki powyżej 10 MB, a 3% – powyżej 50 MB.

W związku z tym krążą pogłoski, że w ministerialnych planach jest kolejna nowelizacja prawa geodezyjnego, która usuwa możliwość wykorzystania profilu zaufanego w tym zakresie.

 

Wypełnij formularz

 

​​Podpis kwalifikowany, czyli 20+ zastosowań w geodezji i nie tylko

Poniżej zamieszczamy krótko opisane zastosowania podpisu elektronicznego w geodezji. Oznacza to, że podpis nie tylko pozwala wypełnić warunki prawne i funkcjonować w branży, ale także znacznie ułatwić sobie życie i załatwić formalności.
Do zapamiętania: e-podpis umożliwia załatwienie wielu spraw biznesowych na terenie całej Unii Europejskiej, a także spraw niezwiązanych z rynkiem usług geodezyjnych oraz urzędowych spraw obywatelskich.

 1. Prace geodezyjne

  Możesz zgłaszać własne prace geodezyjne do Starostwa Powiatowego. W wersji elektronicznej mogą być dostarczane dodatkowo operaty geodezyjne oraz mapy w celach projektowych i prawnych.

 2. Udział w przetargach

  Podpis kwalifikowany to sprawne poruszanie się po platformach przetargowych. Dzięki niemu możliwe jest m.in. złożenie elektronicznej oferty przetargowej. Warto pamiętać, że jest to wymóg, który wynika z prawa zamówień publicznych.

 3. Podpisywanie umów cywilno-prawnych

  Jeśli umowę opatrzymy kwalifikowanym e- podpisem, nie ma potrzeby sporządzania jej w formie papierowej. Oznacza to, że podpiszesz umowy z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej.

 4. Platforma Usług Elektronicznych ZUS

  E-podpis umożliwia płatnikom korzystanie z aplikacji e-Płatnik. W ten sposób możliwa jest także rezerwacja wizyty w jednostce ZUS właściwej miejscu zamieszkania podatnika czy złożenie wniosku o zmianę danych.

 5. E-akta

  Dzięki e-aktom każdy pracodawca może przechowywać w formie elektronicznej dokumenty pracownicze, które mogą być podpisywane e- podpisem. Od 1 stycznia 2019 roku dotyczy to każdego typu umów z pracownikami oraz kontraktów, regulaminów wynagrodzeń, wniosków urlopowych.

 6. E-Deklaracje do Urzędu Skarbowego

  Podpisy elektroniczne są użyteczne przy wysyłce deklaracji do Urzędu Skarbowego drogą online, do czego zobowiązani są pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 5 osób. Dotyczy to deklaracji PIT-11, CIT-8 i IFT-2.

 7. Krajowy Rejestr Sądowy – Portal S24

  E-podpisy to użyteczne narzędzia do zakładania spółek prawa handlowego, zmiany ich danych czy składania sprawozdań nansowych w portalu S24, który służy do zarządzania danymi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych i spółek komandytowych.

 8. CEIDG

  E-podpis ułatwia życie wszystkim przedsiębiorcom oraz osobom, planującym rozwój własnego biznesu. Z pomocą podpisu elektronicznego można założyć działalność gospodarczą w systemie CEIDG, edytować dane, a także zawiesić działalność firmy lub całkowicie ją zlikwidować.

 9. Faktury elektroniczne

  Można użyć podpisu do zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem oraz do autoryzacji dokumentów, które są rozsyłane do klientów w formie elektronicznej jak np. faktury.

 10. Portal – Podatki.gov.pl

  E-podpis jest niezbędny w rozliczeniach online za pomocą portalu Podatki.gov.pl, m.in. rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT), rozliczeniach podatku PIT i CIT czy rozliczaniu akcyzy.

 11. Składania wniosków w procesie budowlanym – E-budownictwo.gunb.gov.pl

  Posiadając podpis elektroniczny, w rządowej aplikacji zarządzanej przez Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego, zgłosimy  oddanie m.in. obiektu budowlanego lub jego części.

 12. EPU – Elektroniczne postępowanie upominawcze

  E-podpis służy monitorowaniu spraw sądowych w aplikacji sądowej EPU. Tą drogą możliwe jest składanie pozwów w sądzie elektronicznym, a także składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym.

 13. Sądy Rejestrowe, Centralna Informacja, MSIG

  Osoby posiadające podpis elektroniczny mogą z powodzeniem uzyskać dostęp oraz składać i przesyłać drogą elektroniczną wnioski, załączniki i dokumenty do Sądów Rejestrowych, Centralnej Informacji oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 14. Elektroniczne Księgi Wieczyste (EUKW)

  E-podpis jest wymagany w celu skorzystania z aplikacji EUKW. Z jego pomocą można sprawnie przeglądać księgi wieczyste czy złożyć wniosek o wydanie dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Dodatkowo użytkownik z podpisem elektronicznym będzie mógł uzyskać dostęp do zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy w księdze wieczystej.

 15. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

  Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o dofinansowania, mogą złożyć wnioski o unijne dotacje dzięki systemowi PARP. Tutaj także będzie potrzebny podpis elektroniczny.

 16. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)

  Dzięki e-podpisom możemy składać formularze do Krajowej Izby Odwoławczej. Wszelkie odwołania wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej muszą być jednak opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 17. Platforma ePUAP

  Podpisy elektroniczne mogą również służyć przy korzystaniu z całej platformy ePUAP. Potwierdzając w ten sposób swoją tożsamość, można szybko, wygodnie i bez kolejek załatwić standardowe sprawy urzędowe. W ten sposób przyspieszymy wszystkie działania związane z dowodami osobistymi, uzyskamy odpisy aktów z urzędu stanu czy sprawdzimy nasze rozliczenia podatkowe. Platforma ePUAP nastawiona jest głównie na sprawy obywatelskie.

 18. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

  Dokumenty w postaci elektronicznej mogą być dostarczane również do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Taką drogą zgłosimy m.in. zbiory danych osobowych czy wyznaczymy i odwołamy inspektora danych osobowych lub zmienimy jego dane. Dzięki podpisom elektronicznym można ponadto złożyć wszelkie wnioski do tej instytucji.

 19. Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia – Praca.gov.pl

  E-podpis sprawdza się w przypadku kontaktu z Urzędami Pracy poprzez specjalną platformę usług elektronicznych. Tutaj możemy m.in. złożyć elektroniczne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 20. Generalny Inspektorat Informacji Kredytowej (GIIF)

  Podmioty, które wykonują transakcje powyżej 15 000 euro, mają obowiązek zgłaszać ten fakt do GIIF w comiesięcznych raportach. Raporty te służą weryfikacji, czy w przedsiębiorstwach nie dochodzi do podejrzanych transakcji finansowych.

 21. Portal Obywatel.gov.pl

  W tym przypadku podpis elektroniczny służy sprawdzaniu, czy nasze dokumenty, tj. paszport czy dowód osobisty są już gotowe do odbioru.
  Sprawdzimy tutaj również liczbę punktów karnych, zarejestrujemy i wyrejestrujemy pojazd, uzyskamy ważne zaświadczenia i odpisy.

 22. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

  Z podpisem łatwo uzyskasz zaświadczenia o bezwypadkowej historii ubezpieczenia. Tą drogą możliwe jest także zgłoszenie kolizji, weryfikacja czy sprawca wypadku dysponuje ubezpieczeniem OC itp.

Specjalna promocja dla geodetów, RABAT 20% na SimplySign

Jeśli chcesz działać zgodnie z aktualnymi normami i — kiedy będzie to już obowiązek, swobodnie posługiwać się e-podpisem, skontaktuj się za pomocą formularza i zamów mobilną wersję podpisu kwalifikowanego.

Mamy dla Ciebie specjalny rabat na wygodny w użyciu także w terenie e-podpis SimplySign z subskrypcją na 2 lub 3 lata w pakiecie.
Wypełnij formularz, odbierz rabat!

  Akceptuję regulamin Przeczytaj regulamin

  Przesłane informacje są szyfrowane i w pełni bezpieczne. Przesłanie danych kontaktowych za pomocą powyższego Formularza kontaktowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Super Savers Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi przez Spółkę w sposób zgodny z Polityką prywatności.