To już ostatni dzwonek, aby wpisać swoją firmę do rejestru BDO. Zgodnie z ustawą o odpadach masz na to czas do końca roku. Lepiej się pospieszyć, bo za zaniedbanie tego obowiązku grożą dotkliwe kary finansowe. Jest i dobra wiadomość – wpisu dokonasz bez kolejek i stresu. Wystarczy być właścicielem podpisu elektronicznego.

Jeśli należysz do grona 30% firm, które złożyły wniosek do BDO możesz odetchnąć z ulgą i pogratulować sobie sumienności. Jeżeli jednak należysz do sporej grupy przedsiębiorców, którzy nawet nie mają pojęcia o takim obowiązku, lepiej poświęć kilka minut na lekturę tego wpisu. Być może pozwoli Ci on uchronić się przed surowymi karami, które czekają na spóźnialskich.

Co to jest Rejestr BDO?

Rejestr BDO to skrótowe określenie Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Elektroniczny system BDO pozwoli na większą kontrolę nad wytwarzanymi przez firmy odpadami: szybko udzieli odpowiedzi, kto wytworzył śmieci, kto je odebrał i gdzie ostatecznie trafiły.

Każdy podmiot wytwarzający śmieci, nie będące zwykłymi odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 r. będzie zatem zobowiązany prowadzić ewidencję odpadów, a także wystawiać kartę ich przekazania. Do tej pory zarejestrowało się zaledwie 156 tys. firm, podczas gdy obowiązek ten spoczywa na 800 tys.

Kto musi złożyć wpis do BDO?

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przede wszystkim instytucji (np. szpitali) i dużych przedsiębiorstw. Wbrew wcześniejszym niejasnościom, ostatecznie wydano komunikat, że do BDO nie muszą się rejestrować wytwórcy odpadów komunalnych, w tym przedsiębiorcy prowadzący drobną działalność usługową.

„Podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestrucBDO jako wytwórcy odpadów komunalnych” – wyjaśnił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach do rejestracji w systemie BDO obowiązani są przedsiębiorcy, którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Nie jesteś pewien, czy ten obowiązek dotyczy Twojej firmy?

Na rządowej stronie stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami
znajdziesz dodatkowe informacje o tym:

  • Którzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do Rejestru BDO z urzędu,
  • Kto nie musi mieć wpisu w Rejestrze BDO.

Jak krok po kroku zarejestrować firmę w BDO?

Wpisu do BDO dokonasz składając wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W tym celu:

  1. Wypełnij wniosek dostępny na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami: https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/.
  2. Uzupełniony dokument złóż osobiście lub listownie w urzędzie marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce prowadzonej przez Ciebie działalności.
  3. Szybciej i wygodniej będzie jednak dokonać rejestracji drogą elektroniczną, korzystając z przycisku złóż online: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_0170_00.
  4. Obecność w rejestrze wiąże się z kosztami. W zależności od wielkości firmy konieczne jest uiszczenie rocznej opłaty rejestrowej, która wynosi 100 zł mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych firm.

Uwaga! Rejestracja to nie wszystko. Trzeba jeszcze pamiętać o umieszczeniu numeru z BDO na wystawianych przez Twoją firmę fakturach i paragonach.

Surowe kary za brak rejestracji w BDO

Za niewywiązanie się z obowiązku rejestracji w BDO lub współpracę z firmami, które tego nie uczyniły, ustawodawca przewidział bardzo wysokie kary. Mogą one wynosić od 5 tys. zł aż do 1 mln zł!

Na dopełnienie obowiązku wpisu do BDO masz czas to 31 grudnia 2019 roku. Wydaje Ci się, że to nadal dużo czasu? Pamiętaj, że urząd marszałkowski ma 30 dni (od dnia złożenia wniosku) na wprowadzenie Twojej firmy do rejestru!

Jak mogę szybko wyrobić e-podpis?

Właśnie sobie uświadomiłeś, że “na już” potrzebujesz e-podpisu, aby szybko i bez problemów złożyć wniosek do rejestru BDO? Wejdź na stronę eraz wejdź na stronę https://esign.pl/podpis-elektroniczny/ i zamów usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego w wersji premium, flextime lub expres.