Choć możliwość podpisywania operatów geodezyjnych online jest dostępna od sierpnia 2020 roku, to geodeci są w tej kwestii podzieleni. Dlaczego tak się dzieje? Czego się dowiesz:

 • Ilu geodetów korzysta z podpisu online
 • Powody, dla których operaty elektroniczne są nielubiane
 • A to wszystko wina…

Podpis online – procentowy udział w rynku geodezyjnym

Zgodnie ze statystykami GUGiK – Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez równy rok tj. od wejścia możliwości korzystania z e-podpisu (sierpień 2020) do sierpnia 2021 roku tylko 51% operatów geodezyjnych zostało zgłoszonych elektronicznie.

Dane te nie są po myśli GUGiK, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku w urzędzie będą przyjmowane wyłącznie operaty składane elektronicznie.

Skoro więc branża musi zaakceptować tę zmianę, to z czego więc wynika niechęć prawie połowy geodetów? 

Powody, dla których geodeci mówią NIE…

Społeczeństwo nie lubi zmian. Doskonale widać, to w ankiecie opublikowanej na stronie GEOFORUM, gdzie zapytano 249 geodetów, dlaczego tylko 51% tej branży korzysta z podpisu online.

Oto wyniki pokazujące jaki procent geodetów i dlaczego nie wykorzystało e-podpisu do złożenia operatu.

 • Przyzwyczajenie do formy papierowej (22%)
 • Brak odpowiednich narzędzi, np. oprogramowania czy podpisu elektronicznego (21%)
 • Problemy po stronie PODGiK (16%)
 • Wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów (12%)
 • Brak umiejętności przygotowania e-operatu (8%)

Prognozuje się jednak, że wątpliwości szybko znikną, ponieważ na pytanie o korzyści z tej formy składania dokumentów większość jest zgodna co do korzyści płynących z tego rozwiązania.

Zalety e-operatu to:

 • Możliwość składania dokumentów o dowolne porze i z dowolnego miejsca
 • Oszczędność czasu
 • Oszczędność pieniędzy
 • Możliwość organizacji cyfrowego archiwum.

Tylko 13% ankietowanych nie widzi żadnych zalet tego rozwiązania. Widać, jednak, że 13% ma się nijak do 51%, stąd wniosek jest jeden.

Podpis online usprawnił kolejną branżę.

Prawdziwe powody niechęci do podpisu online – czy jest się czego obawiać?

Zgodnie z ogólnie przyjętą opinią użycie e-podpisu nie jest problematyczne. Główny problem leży po stronie systemu, który obsługuje operaty.

Do najczęstszych problemów związanych z obsługą takiego zgłoszenia należą bowiem:

 • Trudności z publikacją tych dokumentów w internetowych zasobach starostwa.
 • Urzędnicy miewają problemy z weryfikacją podpisów elektronicznych.
 • Brak jasnych instrukcji od GUGiK, jak opracować e-operat.

Składaj operat techniczny wygodniej z e-podpisem

Analizując wyniki ankiety widać jedno. Choć w tym momencie tylko połowa geodetów korzysta z e-podpisu w pracy, to liczba ta szybko stopnieje, ponieważ problemy systemowe można łatwo rozwiązać.

Zatem jeśli szykujesz się do zmiany modelu składania operatów z dniem 1 stycznia 2022 roku, to już teraz zainwestuj w podpis online od eSIGN.