Jesteś właścicielem mikro, małej lub średniej firmy? Do końca lutego 2021 możesz złożyć wniosek o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Dokument złożysz za pomocą kanałów bankowości elektronicznej, ale w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika konieczny jest podpis kwalifikowany.

Ostatni rok zatrząsł naszą gospodarką. Konsekwencje epidemii koronawirusa odczuwają przedstawiciele wielu różnych branż. Straty poniesione przez duże i małe firmy to przede wszystkim efekt recesji wywołanej przez zmniejszenie się popytu. Na pomoc przedsiębiorcom ruszyło państwo, próbując ratować sytuację kolejnymi “tarczami”.  Obecnie mikroprzedsiębiorcy, a także właściciele małych i średnich firm mogą zgłaszać się po pomoc w ramach Tarczy finansowej PFR 2.0.

Jakie są założenia programowe tarczy finansowej PFR 2.0?

Nabór wniosków o udzielenie subwencji z puli Tarczy finansowej PFR 2.0 ruszył 15 stycznia i będzie trwał do 28 lutego. Pieniądze z tego programu mają stanowić rekompensatę za straty poniesione w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii. O przyznaniu subwencji decydują głównie kryteria spadku obrotów i zatrudnienia. 

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 o pieniądze mogą ubiegać się właściciele firm z 45 branż. Pełną listę obszarów działalności objętych programem pomocowym znajdziesz tutaj: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Jeśli masz wątpliwości, czy jesteś adresatem Tarczy PFR 2.0,  zapoznaj się z Regulaminem programu: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf

Kto może ubiegać się o pieniądze z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Beneficjentem programu mogą być:

  • mikrofirmy, zatrudniające od 1 do 9 pracowników, a ich obroty lub suma bilansowa wynoszą mniej niż 2 mln euro,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro,

które spełniają następujące warunki:

  • działają w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  • odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.

Gdzie złożyć wniosek o pieniądze z Tarczy Finansowej PFR 2.0 i jakie dokumenty dołączyć?

Subwencja jest udzielana za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych.

Wniosek o subwencję musi być złożony przez osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania beneficjenta. W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie w formie elektronicznej potwierdzenia do reprezentacji. W przypadku gdy reprezentacja ta wynika wprost z CEIDG lub KRS, załącza się wygenerowany z tych rejestrów odpowiedni aktualny plik. W sytuacji, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika, wówczas dołączane pełnomocnictwo musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czy wniosek może zostać złożony biuro rachunkowe firmy?

Tak, pod warunkiem, że biuro rachunkowe, wnioskujące w imieniu przedsiębiorstwa o subwencję, posiada dostęp do bankowości elektronicznej firmy oraz legitymuje się należytym umocowaniem do działania w imieniu przedsiębiorcy. Oznacza to, że musi zadbać o posiadanie stosownego pełnomocnictwa.

Jak przebiega podpisywanie pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo musi zostać podpisane za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez osoby upoważnione do reprezentacji beneficjenta, których dane są ujawnione w odpisie/odpisach z KRS lub w wydruku z CEIDG dostarczonym przez beneficjenta lub pobranym przez bank i zaakceptowanym przez beneficjenta.

Podpisy muszą być złożone na pełnomocnictwie w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych (zgodnych z eIDAS) w formacie PAdES. Takie parametry spełnia e-podpis wydawany przez eSIGN.

Jak mogę zostać właścicielem podpisu kwalifikowanego?

Jeśli potrzebujesz e-podpisu, aby szybko i bez problemów złożyć wniosek po subwencję w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, wejdź na stronę https://esign.pl/podpis-elektroniczny/ i zamów usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego w wersji premium, flextime lub expres. Dzięki niemu będziesz podpisywać dokumenty na odległość oraz załatwiać sprawy urzędowe szybko i bez zbędnych kosztów.

Masz pytania? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji elektronicznie: biuro@esign.pl oraz telefonicznie: +48 22 398 43 50, +48 699 585 770.