Od 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. I choć to duże uproszczenie, to w praktyce składanie e-dokumentów jest problematyczne, gdy wnioskodawca jest zza granicy. Z pomocą przychodzi podpis elektroniczny dla obcokrajowca. Jednak jak go uzyskać?

Czego się dowiesz:

  • Czy obcokrajowiec może podpisać sprawozdanie finansowe w Polsce?
  • Dlaczego rekomenduje się obcokrajowcom wykorzystanie podpisu elektronicznego
  • Jak uzyskać podpis kwalifikowany bez PESEL?

Czy obcokrajowiec może podpisać sprawozdanie finansowe w Polsce?

Tak. Obcokrajowiec może podpisać sprawozdanie finansowe z pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przed uzyskaniem takiego podpisu warto jednak sprawdzić, czy jego wyrobienie umożliwi podpisywanie odpowiednich dokumentów finansowych w Polsce oraz kraju rodzimym obcokrajowca. W taki sposób można zdecydowanie ułatwić wiele procedur urzędowych.

Chcesz zamówić podpis elektroniczny? Skontaktuj się z nami.

Podpis elektroniczny dla obcokrajowca – czy warto z tego skorzystać?

Jednym z dwóch sposobów podpisywania sprawozdań finansowych jest wykorzystanie Profilu Zaufanego. Jego założenie nie jest problematyczne, jednak dotyczy to osób posiadających numer PESEL. Obcokrajowcy mogą wyrobić PESEL, jednak jest to dodatkowa procedura, która wydłuża proces składania sprawozdań finansowych. Dlatego obcokrajowcom rekomenduje się wyrobienie i korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

To korzystne rozwiązanie, które usprawnia również wymianę dokumentacji z partnerami biznesowymi i administracją.

Jak uzyskać podpis kwalifikowany bez PESEL?

Podpis kwalifikowany można uzyskać bez PESEL a sama procedura jest bardzo podobna do tej, którą przechodzi osoba z wyrobionym numerem.

Obcokrajowiec wnioskujący o podpis składa odpowiedni wniosek, a kolejno weryfikuje go swoją tożsamością, czyli np. za pomocą dowodu osobistego lub paszportu.

Proces weryfikacji należy wykonać jedną z trzech dostępnych metod:

  •         W punkcie potwierdzania tożsamości np. esign.pl
  •         U odpowiedniego notariusza
  •         W polskim konsulacie

Po weryfikacji zostaje wydany certyfikat kwalifikowany, który upoważnia obcokrajowca do podpisywania sprawozdań finansowych.

Podsumowanie

Wykorzystanie podpisu elektronicznego przez obcokrajowca zdecydowanie ułatwia obrót dokumentami w obrębie firmy. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców spoza granic Polski.

E-podpis to czysta oszczędność czasu, co ma spore znaczenie w przypadku dobijania targu z partnerami biznesowymi lub gdy termin złożenia sprawozdań finansowych jest pilny. Wyrób kwalifikowany podpis elektroniczny już teraz.