Dziękujemy / Thank you

Wszystko przebiegło pomyślnie / Everything was fine