Dzieciństwo pełne zabawy, odkrywania świata i realizowania swoich pasji – czy nie tego pragną wszystkie dzieci? eSIGN wychodzi naprzeciw dziecięcym marzeniom, wspierając projekt „Szerokie Horyzonty”. Jesteśmy niezwykle dumni z rozpoczęcia współpracy z Domem Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka, na mocy której każdego miesiąca będziemy przeznaczać część naszego dochodu na rzecz inicjatywy.

Od początku istnienia nasza firma jest odpowiedzialna społecznie i troszczy się o tych, którzy potrzebują wsparcia. Motorem naszego działania są zwłaszcza dzieci, dlatego angażujemy się w pomoc inicjowaną przez instytucje, stowarzyszenia czy fundacje wspierające najmłodszych. Najchętniej udzielamy się lokalnie, wyszukując wartościowe programy lub odpowiadając na zapotrzebowanie placówek działających na terenie Warszawy.

Pomagamy, bo możemy

Długo się zastanawialiśmy z jaką inicjatywą związać się na dłużej, bo fantastycznych, szlachetnych przedsięwzięć, służących wspólnemu dobru, nie brakuje. Jednak kiedy usłyszeliśmy o projekcie „Szerokie Horyzonty”, skierowanym do wychowanek i wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka, od razu wiedzieliśmy, że chcemy wesprzeć właśnie ten pomysł.

Dlaczego? Bo edukacja, nauka i samorozwój to idee bliskie naszemu – nie tylko biznesowemu – sercu. Wierzymy, że świat może być lepszym i bardziej przyjazny miejscem, jeśli wspólnie będziemy nad tym pracować, a wszystkie dzieci zasługują na równe szanse i dobry start w dorosłość. Wiemy również, że pozycja naszej firmy zobowiązuje – do pomagania słabszym, odpowiedzialności za lokalną społeczność, dawania przykładu. Pomagamy, bo chcemy i możemy.

Dlaczego Szerokie Horyzonty?

Bo to ciekawy i wartościowy projekt napisany przez wychowawców dla podopiecznych Domu Dziecka im. Korczaka. Powstał w wyniku wnikliwych nauczycielskich obserwacji, więc trafnie uwzględnia potrzeby dzieci, ich zainteresowania oraz pasje. Ma być dla młodych ludzi zachętą do aktywności, samorozwoju i edukacji, a jego głównym celem jest osiągnięcie przez uczestników tytułowych „szerokich horyzontów”. Czyli? Oglądanie świata i uczestnictwo w kulturze: wycieczki do ciekawych miejsc, spotkania z wartościowymi ludźmi, zdobywanie nowych doświadczeń.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

W ramach projektu podopieczni placówki będą systematycznie odwiedzać kino i teatr, skorzystają z bogatej oferty kulturalnej stolicy, wychodząc do muzeów oraz galerii (np. do Zachęty, nie tych handlowych!). Wezmą udział w doświadczeniach i obserwacjach na terenie Centrum Nauki Kopernik oraz w koncertach organizowanych przez Planetarium. Wychowankowie „Korczaka” będą mogli też – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – wybrać dodatkowe zajęcia: w placówce, szkole, klubie sportowym czy np. w domu kultury. Taniec, harcerstwo, piłka nożna, a może grafika komputerowa? – jesteśmy ciekawi, jakie będą decyzje dzieciaków.

Pomaganie ma sens

Chcecie pomóc? Możecie pomóc? Pomagajcie! Dom Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka: http://www.domdziecka-korczak.waw.pl/ oraz wiele innych instytucji i placówek apeluje o wsparcie swoich działań, inicjatyw, innowacji i konkursów. Wybierzcie tak, jak my – coś bliskiego idei Waszej firmy, z czym się identyfikujecie, co będzie przynosiło Wam radość i satysfakcję, co nada Waszej codziennej pracy nadrzędny sens.

My z niecierpliwością czekamy na start „Szerokich Horyzontów” i będziemy dzielić się z Wami wrażeniami i refleksjami z przebiegu projektu.