Rewolucja cyfrowa – również w administracji publicznej – staje się faktem. Podatki rozliczasz przez internet, z urzędnikami kontaktujesz się poprzez maile, a dokumenty rozliczeniowe swojej firmy złożysz teraz w formie elektronicznej. Do podpisania tych ostatnich niezbędny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny.

Roczne sprawozdania finansowe składane do urzędu w wersji papierowej to już przeszłość. Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 1 października 2018 r., możesz to obecnie zrobić wyłącznie w formie elektronicznej. Jak złożyć elektroniczne sprawozdanie finansowe według nowych przepisów? Sprawdź!

Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania finansowego?

  • Firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe ze względu na wysokość przychodów lub status prawny.
  • Firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe

Do kiedy należy przygotować sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe musi zostać przygotowane i podpisane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS – do kiedy masz czas?

W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia dokumentu kierownik jednostki musi złożyć we właściwym rejestrze sądowym za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości roczne sprawozdanie finansowe w formie pliku XML.

Terminy sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego

  • Zamknięcie roku obrotowego spółki/firmy i sporządzenie sprawozdania finansowego do 31.03.2024 roku
  • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30.06.2024 roku
  • Złożenie sprawozdania do KRS (właściwym rejestrze sądowym) do 15.07.2024 roku

Bez tego nie składaj sprawozdania finansowego

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a ona sama jest uprawniona do reprezentowania podmiotu.

Kto może podpisać sprawozdanie finansowe?

Osoba reprezentująca firmę i osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych, na przykład główny księgowy. Jeśli firma ma wielu członków zarządu, to wszyscy oni muszą podpisać sprawozdanie.

Gdzie należy wysłać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdania finansowe składa się do KRS – nie ma obowiązku przesyłania go po raz drugi do organów skarbowych. KRS po otrzymaniu plików w formie elektronicznej przekaże je KAS.

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego po czasie – co Ci grozi?

Za niepoprawne przygotowanie sprawozdania finansowego lub przekroczenie ustawowych terminów firmie grozi interwencja ze strony skarbówki.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Tutaj masz dwie opcje:

Wnioskowanie o złożenie sprawozdania finansowego za pośrednictwem eKRS

Możliwość ta jest darmowa i dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie finansowe może złożyć osoba, która ma prawo reprezentować firmę, pod warunkiem, że jej numer PESEL jest uwzględniony w KRS. Wtedy składa się zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF).

Składanie raportu finansowego za pośrednictwem portalu S24

Płatne wnioskowanie o złożenie sprawozdania finansowego dotyczy głównie firm, w których zarządzają cudzoziemcy bez numeru PESEL, czyli osoby, których numer PESEL nie jest uwzględniony w KRS. W takim przypadku raport z działalności firmy jest składany za pośrednictwem portalu S24 wraz z opłatą w wysokości 140 złotych.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego KRS – kogo dotyczy?

Spółki jawne lub partnerskie nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych, jeśli ich przychody są mniejsze niż równowartość 2 mln euro. W takim przypadku muszą złożyć odpowiednie oświadczenie we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym o braku obowiązku sporządzenia i złożenia corocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe tylko z kwalifikowanym e-podpisem

Wymóg przygotowania sprawozdania w pliku XML i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oznacza dla Ciebie poważne zmiany. Sporządzenie dokumentu staje się przez to procesem bardziej wymagającym.

Twoja firma musi dysponować odpowiednimi narzędziami, a więc: oprogramowaniem, które pozwoli wygenerować i zapisać sprawozdanie w określonym ustawą formacie oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zwanym również e-Podpisem.

Czy profil zaufany ePUAP może zastąpić kwalifikowany podpis elektroniczny?

Wiele źródeł podaje informację, iż do złożenia e-sprawozdania finansowego wystarczy posiadanie profilu zaufanego ePUAP, lecz chcemy przestrzec wszystkich czytelników, iż może okazać się to niewystarczające.

Otóż okazuje się, że mimo iż ePUAP pozwala wysyłać do urzędów pisma, które są zabezpieczone podpisem zaufanym, to jednak nie pozwala na ich osobne podpisywanie, czego nie uznają niektóre urzędy i wzywają nadawców do uzupełnienia podpisu pod każdym załącznikiem, co wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ministerstwo Cyfryzacji, które nadzoruje funkcjonowanie publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, uważa, że praktyka urzędów, które każą oddzielnie podpisywać załączniki elektroniczne, jest nieprawidłowa, jednakże do czasu ujednolicenia stanowiska wszystkich urzędów rekomendujemy korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego zamiast profilu zaufanego ePUAP, aby uniknąć problemów związanych z prawidłowością złożenia e-sprawozdania finansowego.

Wiesz do kiedy i jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS – zamów podpis kwalifikowany i dopełnij obowiązku

Masz jakiekolwiek pytanie na temat ePodpisu? Skontaktuj się z nami – e-mail: biuro@esign.pl, tel: +48 699 585 770 lub zamów podpis elektroniczny

Pomożemy Ci wypełnić wszelkie dokumenty i bezstresowo złożyć e-sprawozdanie finansowe.