Kwalifikowany podpis elektroniczny sprzyja sprawnej obsłudze klientów, petentów oraz pacjentów. Korzyści wynikające z jego użycia zauważalne są coraz wyraźniej, a szczególnie w branżach istotnych z punktu widzenia czasów, w jakich żyjemy. Zobacz, jak wpłynął on na branżę zdrowotną, finansową i urzędową. Poznaj podpis elektroniczny i jego zalety w praktyce.

Czego się dowiesz:

 •  Jak wygląda rynek podpisów cyfrowych
 • Główne zalety podpisu elektronicznego
 • Jak e-podpis wpłynął na największe branże

Jak wygląda rynek podpisów cyfrowych?

Według statystyk Markets and Markets z 2020 r. rynek podpisów cyfrowych wzrośnie do 14,1 mld dolarów do 2026 roku. Oznacza to gwałtowny wzrost, gdyż aktualnie rynek jest wart 2,8 mld USD.

Skok jest wynikiem znacznych zmian zachodzących na świecie, które wymagają szybkiej i bezpiecznej obsługi. Szczególnie dotyczy to urzędów oraz służby zdrowia. I choć jest to rozwiązanie stosunkowo „młode”, to już widać, że przyniosło wyraźny wzrost wydajności tych branż. A w jaki sposób podpis kwalifikowany działa na korzyść firmy? Tego dowiesz się poniżej.

Podpis elektroniczny – Zalety

Wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 • Zwiększa prędkość kończenia procesów biznesowych, otrzymywania płatności i uzyskiwania zezwoleń.
 • Zmniejsza koszty firm i osób prywatnych eliminując zapotrzebowanie na papier i usługi pocztowe.
 • Redukuje ryzyko błędu ludzkiego w dokumentach.
 • Zwiększa bezpieczeństwo dokumentów przed fałszowaniem.
 • Usprawnia proces wypełniania dokumentów z dowolnego miejsca.
 • Sprzyja sprawnej obsłudze klienta i poprawie jego doświadczeń z firmą.

A jak dokładnie wpływa to na poszczególne branże?

Jak wdrożenie podpisu elektronicznego pomogło bankom, służbie zdrowia i urzędom?

Skok technologiczny zauważalny jest szczególnie w istotnych z punktu widzenia czasów branż: zdrowotnej, finansowej i urzędowej. Przyjrzymy się im:

Branża opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna zmierza ku coraz większej obsłudze pacjentów zdalnie. Wdrożenie podpisu elektronicznego poprawiło sprawność działania systemu opieki zdrowotnej poprzez:

 • Umożliwienie szybkiego gromadzenia chronionych informacji zdrowotnych (szybki dostęp do karty zdrowia).
 • Szybsze zatwierdzanie i opłacanie rachunków i umów medycznych.
 • Lepszą komunikację między różnymi specjalistami i zespołami medycznymi.
 • Poprawę ogólnej satysfakcji pacjenta (szybka obsługa).
 • Pewne zabezpieczenie prywatnej dokumentacji medycznej.
 • Szybsze wydawanie recept.

Instytucje rządowe

W przypadku urzędów podpis elektroniczny stanowi niekiedy podstawę do składania wniosków.

Same urzędy zyskały dzięki temu poprzez:

 • Szybsze weryfikowanie i podpisywanie formularzy podatkowych.
 • Umożliwienie odbierania niezbędnych dokumentów dla osób niepełnosprawnych i weteranów.
 • Sprawne licencjonowanie dokumentów.
 • Szybsze weryfikowanie wniosków dla osób potrzebujących.

Branża finansowa

Finanse to branża, która zyskała bardzo dużo na wdrożeniu podpisu elektronicznego.

Oto niektóre korzyści:

 • Większa lojalność klientów banku.
 • Poprawa przejrzystości i skrócenie czasu odpowiedzi do klientów.
 • Ulepszone bezpieczeństwo i integralność finansowa.
 • Krótsze czasy zatwierdzenia wniosków.
 • Zwiększona dokładność w wypełnianiu dokumentów.
 • Minimalizacja kosztów na papier, druk i wysyłkę.

Podsumowanie

Wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego działa na korzyść przedsiębiorstw. Efekt ten jest widoczny jak na dłoni w przypadku dużych branż. Jednak nawet jednoosobowe działalności gospodarcze czy osoby prywatne mogą w ten sposób wiele zyskać. Chcesz zamówić podpis elektroniczny? Skontaktuj się z nami.