W dobie powszechnej cyfryzacji wiele branż praktycznie całkowicie przenosi się do świata online.

Jedną z nich jest branża nieruchomości i chętnie używany tu podpis elektroniczny. Sprawdź, jakimi prawami rządzi się podpisywanie dokumentów online w branży nieruchomości.

 Czego się dowiesz:

  • Czy można podpisywać dokumenty online u notariusza
  • Jakie umowy można podpisać online
  • Czy można podpisać ostateczną umowę kupna-sprzedaży online

Podpisywanie dokumentów online u notariusza –  aktualny stan prawny

Zgodnie z obowiązującym prawem od 8 września 2016 roku kancelarie notarialne mają prawo dokonywać tzw. poświadczeń elektronicznych.

Każda kancelaria od tego czasu może poświadczać zgodność dokumentów, ale także wystawiać bezpieczne dokumenty w formie elektronicznej swoim klientom.

Czy zatem wszystkie dokumenty wystawiane u notariusza można podpisać online?

Jakie dokumenty można podpisać?

Wszędzie gdzie zawierane są umowy, za ich treść można uznać ustalenia mailowe, skany, a nawet treść rozmowy online. 

Niestety tego typu umowy mogą nosić znamiona nieważności, o ile nie są ostemplowane podpisem potwierdzającym tożsamość danej osoby.

I choć do tej pory za taki uznawało się jedynie podpis własnoręczny, to od 2016 może to być również kwalifikowany podpis elektroniczny.

Fakt ten dokładnie opisuje ustawa:

„Ustawa o gospodarce nieruchomościami, artykuł 180 ust. 3, mówi, że zakres czynności w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa i umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności”.

A jakie dokumenty można w taki sposób podpisać?

  • Umowy współpracy między klientem a notariuszem
  • Umowy współpracy między klientami indywidualnymi
  • Dokumenty multimedialne
  • Skrypt z wideokonferencji
  • Potwierdzenie ustaleń

A co z umową zakupu i sprzedaży nieruchomości?

Umowa kupna – czy można ją podpisać online?

Wedle aktualnego stanu prawnego w Polsce ostateczna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. W praktyce oznacza to wymóg osobistego stawienia się obu stron transakcji w kancelarii.

Jest to forma zabezpieczeń transakcji, która ma zapewnić bezpieczeństwo obrotu prawnego dokumentów i danych osobowych.

Poznaj 50+ zastosowań e-podpisu od eSIGN.

Podpisywanie dokumentów online u notariusza

W 3 dekadzie XXI wieku mamy dostęp do wielu cyfrowych rozwiązań, które oszczędzają czas i pieniądze. Jednym z nich jest podpis elektroniczny, który z powodzeniem wykorzystywany jest w obrocie dokumentów u notariusza.

Chcesz wykorzystać go w załatwianiu własnych spraw? Poznaj eSIGN.