Elektroniczny podpis to korzystne rozwiązanie dla jednostek oraz firm. Niestety nie każdy wie jak w pełni wykorzystać możliwości e-podpisu, co rodzi pewne problemy. Jednym z nich jest kłopot przy jego weryfikacji gdy certyfikat podpisu elektronicznego wygaśnie. Czy w takiej sytuacji e-podpis jest ważny?

Czego się dowiesz:

  •         Kiedy certyfikat jest „ważny” w świetle prawa
  •         Co oznacza status: Certyfikat jest nieważny
  •         Czy podpis traci pełnomocnictwo, gdy certyfikat firmy od podpisów wygasa
  •         Czy e-podpis, którego certyfikat wygasł jest ważny
  •         Dlaczego warto długotrwale konserwować podpisy

Podpis elektroniczny umożliwia uwierzytelnienie dokumentów drogą elektroniczną. To rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści.Więcej o nich przeczytasz tutaj: Dlaczego podpis elektroniczny to najlepsza inwestycja dla Twojego biznesu.

Jednak co w sytuacji kiedy podpisałem dokument, a certyfikat mojego konta wygasł? Czy wtedy podpis staje się nieważny?Przyjrzyjmy się temu.

Kiedy certyfikat podpisu elektronicznego jest „ważny” w świetle prawa?

Akt sprawdzenia ważności podpisu zwie się walidacją. „Walidacja” oznacza proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego lub pieczęci.

Podpis elektroniczny jest pełnomocny, jeśli: „Kwalifikowany certyfikat został wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i był ważny w momencie składania podpisu”.

Jednak to nie wszystkie wymogi, ponieważ pełnomocnictwo e-podpisu stwierdza się na podstawie ważności certyfikatu.

A co jeśli ten wygasł?

Certyfikat e-podpisu jest nieważny co oznacza ten status?

Status ten oznacza, że certyfikat stracił ważność. W praktyce oznacza to, że weryfikacja podpisu elektronicznego, którego certyfikat stracił ważność nie powiedzie się. Wynika to z tego, iż nie ma dowodów na to, że dokument został podpisany w okresie jego ważności.

Ustala to ustawa o podpisie elektronicznym„Podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu”.

I co teraz? Czy z pomocą e-podpisu nie da się na stałe podpisać dokumentu?

Nie do końca…

Czy e-podpis, którego certyfikat wygasł, jest ważny?

Według Krajowej Izby Odwoławczej: „Dokument opatrzony e-podpisem, którego certyfikat już wygasł, jest wciąż ważny”.

Jednak po upłynięciu ważności certyfikatu nie będzie można z powodzeniem go zweryfikować.

Ważność podpisu, a ważność certyfikatu

Ważność podpisu zawsze bada się na określony moment w czasie. Po upływie ważności certyfikatu walidacja nie powiedzie się, co rodzi problem.

Na szczęście jest kilka możliwości, aby uniknąć tej sytuacji. Po pierwsze można dodać do podpisu znacznik czasu, który wydłuży jego ważność do upływu ważności certyfikatu znacznika czasu. Gdzie więc taki znacznik wyrobić?

Długoterminowa konserwacja podpisu elektronicznego

Znaczniki czasu (LTV) to rozwiązanie na miarę tego problemu. W praktyce jest to dokument, który potwierdza, że certyfikat podpisującego był ważny w momencie składania go, nawet jeśli minie jakiś czas od jego weryfikacji.

Dlatego ważne jest, aby korzystać z możliwości długoterminowej konserwacji podpisu elektronicznego w sytuacji, gdy podpis będzie weryfikowany w dłuższym horyzoncie czasowym.

Sprawdź: 40+ zastosowań podpisu elektronicznego

Podsumowanie

Certyfikaty dostępne w ofercie eSIGN mogą być używane z zastosowaniem LTV po wykonaniu konfiguracji programu podpisującego. To korzystne rozwiązanie dla osób prywatnych i firm, które spodziewają się, iż podpis będzie weryfikowany w dalekiej przyszłości. Sprawdź możliwości i udogodnienia podpisu elektronicznego eSIGN.