W pierwszych dwóch częściach naszego poradnika “Jak używać e-podpisu” wyjaśniliśmy najważniejsze kwestie związane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz przedstawiliśmy 3 proste kroki, w których błyskawicznie możesz go zamówić.

Do tych wpisów możesz wrócić tutaj:
Część 1: Wprowadzenie do e-podpisu
Część 2: Od telefonu do eSIGN do pierwszego użycia

Jak podpisać dokument elektronicznie – Zaczynamy

W trzeciej części cyklu przechodzimy już do najważniejszego i pokażemy Ci na podstawie podpisywanej umowy, jak krok po kroku podpisywać dokumenty. Użyjemy przy tym kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zarówno przy użyciu tradycyjnego e-podpisu na komputerze, jak również wersji mobilnej.

Mimo, że na komputerze w wersji stacjonarnej możesz podpisywać każdy rodzaj pliku, nie tylko PDF, ale też dokumenty np. pakietu Microsoft Office, to jednak naszym flagowym produktem, który cieszy się największym zainteresowaniem klientów jest wersja mobilna SimplySign. Mimo, że podpiszesz nią tylko dokumenty PDF, to jednak daje całkowitą swobodę w użytkowaniu, bo potrzebny jest tylko smartfon z zainstalowaną aplikacją.

Podpisujemy cyfrowo umowę na komputerze

1) Uruchom na komputerze program do podpisywania SmartSign.

 

2) Dodaj plik, który chcesz podpisać, poprzez przeciągnięcie go do okna programu SmartSign.

Jak podpisać dokument elektronicznie

 

3) Wciśnij przycisk Podpisz i wybierz swój podpis a następnie kliknij OK.

Jak podpisać dokument elektronicznie

 

4) Umieść swoją graficzną reprezentację podpisu na dokumencie i kliknij OK, lub pomiń ten krok i kliknij OK aby tylko podpisać dokument, bez umieszczania tzw. faksymile czyli wiernej kopii Twojego odręcznego podpisu. Na koniec podaj swój PIN.