Czym jest konserwacja e-podpisu?

Dokument sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, którego certyfikat już wygasł, jest nadal ważny – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. Przypominamy: podpis kwalifikowany ma datę ważności. Aby uniknąć wątpliwości, przeprowadź konserwację e-podpisu. Wszystko jest jasne, gdy e-dokument został podpisany i zweryfikowany w czasie [...]