2021 rok to kolejny etap cyfryzacji naszego kraju. Po wdrożeniu cyfrowych usprawnień w urzędach, służbie zdrowia, czy zamówieniach publicznych, przyszedł czas na budownictwo. Rosnąca liczba zakładanych Profili Zaufanych (PZ) oraz wydawanych Kwalifikowanych Podpisów Elektronicznych to dowód na to, że Polacy polubili cyfrowe usprawnienia. 

Cyfryzacja procesu budowlanego – co to oznacza?

O potrzebie wdrożenia nowoczesnych rozwiązań do procesu budowlanego w środowisku związanym z budownictwem mówi się od dawna, a pandemia koronawirusa wywarła na rządzących dodatkową presję do zmian. Wreszcie w 2020 roku nowelizacja prawa budowlanego stała się faktem, a zmiany w przepisach pozwoliły na to, aby proces wypełniania wniosków i pozwoleń budowlanych był całkowicie elektroniczny. Ma to być możliwe w 2022 roku, a celem nadrzędnym jest uproszczenie i skrócenie procesu o kilka do kilkunastu miesięcy.

Jeśli jednak jesteś osobą, która preferuje załatwianie spraw “po staremu”, to nie masz powodów do obaw. Resort zapowiada, że cyfryzacja “budowlanki” nie doprowadzi do likwidacji papierowej dokumentacji. Interesariusze będą mieć możliwość wyboru, czy chcą komunikować się z organem decyzyjnym w formie elektronicznej, czy papierowej.

Jakie korzyści dla Polaków?

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to przede wszystkim ukłon w stronę przedsiębiorców budowlanych oraz prywatnych inwestorów. Wg danych serwisu rządowego gov.pl w samym 2019 roku wydano 99 833 pozwoleń na budynki jednorodzinne i 5301 pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych. 

Przed wdrażanymi zmianami każdy wniosek dostarczony przez interesariusza w formie papierowej musiał przejść przez ręce urzędnika, co bardzo wydłużało proces. Po zapowiadanych zmianach urzędy zostaną mocno odciążone, bo wszystko będzie można załatwić przez internet, dysponując podpisem elektronicznym.

Co oferuje serwis e-budownictwo?

Od sierpnia 2020 roku zainteresowani mogą korzystać z serwisu e-budownictwo. Obecnie (stan na marzec 2021 r.) dostępnych jest 13 wniosków, które można wypełnić, podpisać elektronicznie i wysłać do urzędu. Od 1 lipca pojawią się kolejne wnioski online, w tym ten, na który czeka wielu inwestorów, inżynierów i architektów, czyli wniosek o pozwolenie na budowę (ePB-1).

Obecnie dostępne elektronicznie dokumenty:

 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (ePB-13),
 • Wniosek o legalizację (ePB-19),
 • Zgłoszenie robót budowlanych (ePB-2),
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (ePB-3),
 • Zgłoszenie rozbiórki (ePB-4),
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (ePB-9),
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (ePB-10),
 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (ePB-11),
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (ePB-12),
 • Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (ePB-14),
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku (ePB-18).

Dostępne od lipca:

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (ePB-1),
 • Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu (ePB-6),
 • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (ePB-7),
 • Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (ePB-8),
 • Wniosek o uproszczoną legalizację (ePB-15),
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy (ePB-16),
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (ePB-16a),
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (ePB-17),
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (ePB-17a),
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (ePB-2a).

Resort rozwoju informuje, że kolejne elektroniczne wnioski są w trakcie opracowywania i planuje także inne elektroniczne udogodnienia, takie jak:

 • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy,
 • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane,
 • konto inwestora w serwisie e-budownictwo.

Jak można podpisać składany wniosek?

Wnioski składane przez serwis e-budownictwo mogą być podpisane trzema różnymi formami podpisu elektronicznego:

 1. Podpis kwalifikowany 
 2. Podpis (profil) zaufany
 3. E-dowód podpis osobisty

Jeżeli nie wiesz, jaka jest między nimi różnica, to odsyłamy do wpisu „Podpis elektroniczny z certyfikatem czy ePUAP, co wybrać?”, gdzie porównujemy wszystkie 3 rodzaje. 

Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z opcji nr 1, czyli kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to rozwiązanie płatne, lecz najbardziej bezpieczne i wszechstronne, które powinno znaleźć się w każdej nowoczesnej firmie. 

Podpis kwalifikowany ma taką samą moc prawną, jak podpis własnoręczny, zatem będzie służyć nie tylko do komunikacji z jednostkami administracji publicznej, ale również do podpisu na odległość wszelkich dokumentów wymagających podpisu pod rygorem nieważności. O wszystkich zastosowaniach podpisu kwalifikowanego, których liczba wciąż rośnie dowiesz się TUTAJ. 

Jak uzyskać podpis kwalifikowany?

Najlepiej jeszcze dziś skontaktuj się mailowo (biuro@esign.pl) lub telefonicznie (22 398 43 50, 699 585 770) z naszym doradcą, który wyjaśni Ci procedurę aktywacji podpisu i umówi spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie i miejscu. Jeśli zależy Ci na czasie, to spotkanie umówimy tego samego dnia!

Więcej na temat procedury wyrabiania kwalifikowanego podpisu elektronicznego dowiesz się TUTAJ.