Dodatkowy obowiązek dla małych i średnich firm. Do tej pory przepisy te obowiązywały jedynie duże przedsiębiorstwa. W 2017 roku MŚP czeka wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Kluczowe zadanie JPK polega na przekazywaniu organom podatkowym informacji drogą elektroniczną. Czynności te będą możliwe do wykonania jedynie za pomocą odpowiednio przygotowanych systemów informatycznych oraz przy wykorzystaniu do autoryzacji podpisu elektronicznego.

 

Jednolity plik kontrolny – zastosowanie w małych i średnich firmach

Informacja ogłoszona przez Ministerstwo Finansów, o konieczności wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zrodziła wiele pytań i emocji. Zadanie, jakie stoi przed JPK polega przede wszystkim na umożliwieniu podatnikom przekazywania dokumentów organom podatkowym w formie elektronicznej, które zostaną uprzednio sygnowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Elektroniczna forma kontaktu powinna przełożyć się na skrócenie czasu pracy związanego z rozliczeniami, a także na zmniejszenie uciążliwości i docelowo na ograniczenie kosztów.

Przekazanie JPK organowi podatkowemu skróci również czas ewentualnych kontroli organów kontrolujących w siedzibie podatnika.

Korzystanie z JPK obejmuje bowiem nie tylko rozliczanie podatku od towarów i usług, ale także inne podatki, szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych.

 

Kogo dotyczy konieczność wdrożenia JPK?

Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Finansów regulacjami, od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostali objęci duzi przedsiębiorcy. Natomiast obowiązek ten będzie nałożony na małe i średnie firmy już od 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z artykułem 193a Ordynacji podatkowej, który wszedł  w życie z dniem 1 lipca 2016 r., w sytuacji prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie całości lub części tych ksiąg, jak i dowodów księgowych drogą elektroniczną lub na informatycznych nośnikach danych.

 

Jak małe i średnie firmy mogą przygotować się do korzystania z JPK?

Wprowadzenie JPK należy traktować jako kolejny etap w rozwoju komunikacji na linii podatnik-urząd. Warto zatem przygotować się do koniecznych zmian od strony merytorycznej, jak i technologicznej. Trzeba przy tym pamiętać, że obowiązek dostosowania się do regulacji zawartych w nowej ustawie spoczywa w całości na podatniku.

Wszelkie dane zapisywane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, przesyłane za pomocą dedykowanego oprogramowania dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów, należy poświadczać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie bowiem z par. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia wydanego przez ministra finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 932) księgi podatkowe przesyłane „za pomocą oprogramowania interfejsowego” muszą być sygnowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jesteś przygotowany do takich zmian?

 

Zamów elektroniczny podpis kwalifikowany i bez obaw wkrocz w 2017 rok!

Doskonale wiemy, że każda z wprowadzanych przez rząd zmian wymaga po stronie przedsiębiorców zaangażowania czasowego lub / oraz oddelegowywania do tych zadań pracowników.

Konieczność podpisywania JPK kwalifikowanym podpisem elektronicznym to kolejne zadanie, które musi być wykonane przez małe i średnie firmy wraz z nadejściem 2017 roku. Wybierając usługi oferowane przez eSign, masz pewność, że ze wszystkim zdążysz na czas.

 

Zamawiając kwalifikowany podpis elektroniczny w eSign:

  1. Otrzymujesz gwarancję profesjonalnej obsługi.

Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej ustalamy wszystkie szczegóły. Ty wybierasz termin spotkania, my załatwiamy resztę. Dojazd do klienta, przygotowanie umowy, wdrożenie podpisu, szkolenie dotyczące użytkowania. Przypomnimy także o odnowieniu ważności podpisów.

  1. Unikniesz niepotrzebnych nerwów.

Wraz z końcem roku i koniecznością dostosowania się do wymogów narzuconych przez Ministerstwo Finansów w zakresie JPK, małe i średnie firmy, które do tej pory nie wdrożyły elektronicznego podpisu, rozpoczną nerwowe poszukiwania odpowiedniego dostawcy. Dzięki kompleksowej ofercie eSign, Ty w tym czasie będziesz myśleć już jedynie o realizacji noworocznych postanowień i możliwościach rozwoju w 2017 roku.

  1. Będziesz działać zgodnie z przepisami prawa.

Wymogi narzucone na przedsiębiorców przez Ministerstwo Finansów muszą być realizowane zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Jeśli nie dostosujesz się do tych przepisów, możesz zostać obciążony karą finansową w kwocie nawet do 2800 zł lub też podlegać pod odpowiedzialność karną skarbową. Warto więc przygotować się już dziś do wprowadzanych z początkiem roku nowelizacji.

Nasi konsultanci udzielą Ci fachowej porady na temat podpisu elektronicznego i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.