Mimo upału nie zwalniamy tempa

i pracujemy na pełnych obrotach. Kolejny sukces za nami! Serwis 24 godziny- razem z Unizeto Technologies- po raz kolejny dostarczy ponad 440 podpisów elektronicznych, wraz z usługą aktywacji, do oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie mazowieckim.