W 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa wejście w życie systemu CEPiK 2.0 z 1.01.2017 roku na 4.06.2018 roku. Projektowane zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu przesyłanych do CEPiK informacji, a przez to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym. Co należy zrobić, żeby przygotować się do tych zmian?

Czym jest CEPiK?

CEPiK to System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, który zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych na terytorium Polski oraz o kierowcach posiadających uprawnienia do kierowania. Obejmuje on dwie ewidencje:

  • CEP, czyli centralną ewidencję pojazdów,
  • CEK, czyli centralną ewidencję kierowców.

Pełny zakres danych, jakie gromadzone są w CEPiK, znajduje się w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.

Kto musi zakupić system – jednostki objęte obowiązkiem przekazywania danych do CEPiK?

  • WYDZIAŁY KOMUNIKACJI W STAROSTWACH POWIATOWYCH zajmujące się rejestracją pojazdów oraz wydawaniem prawa jazd. Przekazują do CEP dane właściciela oraz dane techniczne pojazdu, natomiast do CEK przekazują dane kierowców.
  • UBEZPIECZYCIELE przekazują do CEPiK informacje o ubezpieczeniach pojazdów,
  • STACJE KONTROLI POJAZDÓW przekazują informacje o wykonanym badaniu technicznym pojazdu, jak i stanie licznika odczytanym w trakcie badania,
  • POLICJA, INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO (ITD) organy te przekazują wiele informacji do CEPiK, w tym także informacje o kradzieży pojazdu czy o zatrzymaniu dokumentów.

Od 2018 roku obowiązkiem tym zostanie objęty również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który będzie zobowiązany do przekazywania do CEP informacji o wszelkich szkodach powstałych w wyniku wypadku w pojazdach nieubezpieczonych.

W jaki sposób należy przesyłać dokumenty do CEPiK?

Do połączenia z systemem CEPiK potrzebny jest komputer, łącze internetowe oraz oprogramowanie umożliwiające bezpieczną komunikację. Każdy użytkownik, który posiada kartę kryptograficzną, będzie miał możliwość zdalnej certyfikacji i recertyfikacji. Tym samym obowiązek wysyłania do Ministerstwa Cyfryzacji zgłoszeń certyfikacyjnych na nośnikach zniknie.

W procesie wydawania certyfikatów użytkownik składający wniosek, otrzyma na adres e-mail wiadomość z instrukcją generowania kluczy i certyfikatów na karcie kryptograficznej za pomocą aplikacji dostępnej w internecie.

Wybierz kartę kryptograficzną dopuszczoną przez Ministerstwo Cyfryzacji

Aplikacja do obsługi wniosków o certyfikaty obsługuje zdalną certyfikację i recertyfikację kart kryptograficznych marki Certum. Zestaw cryptoCertum zawiera wszelkie niezbędne komponenty do sprawnej i bezpiecznej komunikacji z systemem CEPiK.

Jakie warianty zestawów są dostępne:

  • Zestaw cryptoCertum Standard w wersji z czytnikiem lub bez,
  • Zestaw cryptoCertum Mini w wersji z czytnikiem lub bez.

Każdy z tych zestawów jest niezbędnym nośnikiem certyfikatu wydawanego przez Centrum Certyfikacji i Generacji Kluczy, działającego w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który umożliwia autoryzację przy współpracy z SI CEPiK. Zestaw dodatkowo pozwala na obsługę oraz bezpieczne przechowywanie certyfikatów klucza publicznego.

Jak najprościej wdrożyć zdalną certyfikację i recertyfikację?

eSIGN jest oficjalnym przedstawicielem i dostawcą zestawów cryptoCertum posiadających akredytację Ministerstwa. Oferujemy natychmiastową wysyłkę zestawu i dostęp do oprogramowania i dokumentacji do Cepik 2.0

  • ekspresowa wysyłka zestawu do klienta,
  • dostęp do oprogramowania i dokumentacji.

Jeśli chcesz poznać szczegółowe informacje i możliwości, jakie oferują wybrane rodzaje zestawów cryptoCertum, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi konsultantami. Dostosujemy ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb.

Infolinia – 699 585 770

Zachęcamy także do kontaktu mailowego pod adresem: biuro@esign.pl

 


Dokumentacja:

Polityka certyfikacji dla operatorów CEPIK .pdf
Polityka certyfikacji dla infrastruktury CEPIK .pdf
CEPiK 2.0 – zmiany w SKP .pdf
CEPiK 2.0 – zmiany w WORD .pdf
CEPiK 2.0 – zmiany w Starostwach .pdf
Ważność certyfikatów SKP .xlsx
Procedura weryfikacji połączenia SKP do środowiska Produkcyjnego CEPiK 2.0 .pdf

Wymagania i zalecenia bezpieczeństwa dla SKP .pdf


Pliki VPN do pobrania (po autoryzacji):

Klient VPN Cisco AnyConnect .msi
Klient Cisco VPN tzw. Stary klient VPN .zip
Profil do klienta Cisco AnyConnect .xml