Elektronika wypiera papier. Regulacje unijne w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek wymuszają elektroniczny obieg dokumentów na linii KRS – podmiot do niego wpisany już od 1 czerwca 2017 roku!

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło portal, na którym można przeglądać rejestry KRS oraz przesyłać elektronicznie wnioski: https://ekrs.ms.gov.pl/

Dlaczego warto korzystać z portalu eKRS?

  1. Otrzymasz dostęp do podstawowych danych rejestrów np. nazwy, nr KRS, adresu, składu członków Zarządu lub innego organu, a także zasady reprezentacji.
  2. Dzięki udostępnionym formularzom możesz bez odkładania klawiatury wysyłać dokumenty i wnioski do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS.
  3. Portal umożliwia odbiór korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.
  4. Już niebawem będzie to jedyna możliwość przekazania dokumentacji do KRS.

 

Co dokładnie obejmują zmiany?

Każdy podmiot podlegający wpisowi do KRS będzie musiał złożyć e-wniosek. Będzie zobligowany do korzystania z konta założonego dla siebie w systemie teleinformatycznym. Dzięki temu korespondencja z sądem rejestrowym wejdzie na ścieżkę elektroniczną.

Od 1 czerwca 2017 r. art. 19 ust. 2 ustawy o KRS stanowić ma, że wnioski składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do tego niezbędny jest elektroniczny podpis kwalifikowany.

 

Co trzeba zrobić?

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do KRS lub podlegające złożeniu w aktach rejestrowych nadal będą musiały być składane w oryginałach bądź poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Te sporządzone w wersji elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli do tej pory nie byłeś przekonany o konieczności posiadania podpisu elektronicznego, to nadszedł czas, aby przyznać – w XXI w. bez podpisu elektronicznego w biznesie ani rusz!