Prawidłowe kroki aktywacji podpisu elektronicznego w eSIGN to

  1. Wybór rodzaju odnowienia (Standard – kodem aktywacyjnym we własnym zakresie, Ekspres – odnowienie zdalne przez doradcę eSIGN).
  2. Zakup odnowienia przez stronę odnowienie podpisu elektronicznego
  3. Odebranie e-maila z fakturą i kodem odnowienia / umówienie się na zdalne połączenie z doradcą eSIGN.
  4. Odnowienie podpisu kodem aktywacyjnym we własnym zakresie / odnowienie podpisu przez doradcę eSIGN.
  5. Wgranie podpisu na kartę we własnym zakresie / wgranie podpisu na kartę przez doradcę eSIGN.